Publicaties

< Alle publicaties

Brief aan informateur: preventie in regeerakkoord, van genezen naar voorkómen

07-07-2017

Geef preventie voor gezondheid een prominente plaats in het regeerakkoord, zodat overheid en maatschappelijke partijen preventie gezamenlijk een stevige impuls kunnen geven. Dat is nodig, want sociaaleconomische gezondheidsverschillen blijken een hardnekkig probleem. Ook stijgt de komende jaren de levensverwachting en neemt het aantal mensen met een chronische ziekte toe. Dit schrijven Mari√ętte Hamer, voorzitter SER, Jolande Sap, voorzitter NPHF Federatie voor Gezondheid en Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland in een brief aan de informateur. De partijen willen samen met overheid preventie voor gezondheid de noodzakelijke impuls geven. Dat betekent onder meer dat er bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt een versterkte inzet op meer duurzame inzetbaarheid nodig is. Dat moet een onderdeel zijn van een breder beleid gericht op preventie van uitval, onder meer vanwege het langer doorwerken van mensen, met oog voor verschillen in belastbaarheid tussen beroepen en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.