Publicaties

< Alle publicaties

De ‘multimorbiditeitsdokter’ heeft de toekomst

22-02-2019

De multimorbiditeitsdokter van de 21e eeuw combineert preventieve, generalistische en coachende expertise om de groeiende populatie patiënten met multimorbiditeit te behandelen op een vraaggestuurde, effectieve en efficiënte wijze. De medische professie moet nu lef en leiderschap tonen door voor de multimorbiditeitsdokter te kiezen. Ook moet zij maatregelen nemen die bijdragen aan de legitimering en versterking van de multimorbiditeitsdokter in het Nederlandse zorgsysteem.

Artikel van Thomas Plochg, Jolanda Keijsers (TNO) en Marcel Levi in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2012