Publicaties

< Alle publicaties

Groeifondsaanvraag Preventie Promotor

15-02-2023

Op 3 februari is een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds door het Ministerie van VWS namens een groot consortium waarvan de FvG deel uitmaakt; de Preventie Promotor.

Door het toenemende overgewicht in Nederland gaat onze gezondheid en arbeidsproductiviteit achteruit. Met de Preventie Promotor gaan we gezamenlijk de strijd aan tegen overgewicht en obesitas door gezonde omgevingen te creëren. Hiermee willen we een grote impuls geven aan zowel de gezondheid als het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Voor de preventie Promotor is op 3 februari een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds door het Ministerie van VWS namens een groot consortium waarvan de FvG deel uitmaakt. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn.

Eind juni wordt bekend of het Groeifonds de subsidie toekent aan het consortium.

Klik hier voor een samenvatting van de Groeifondsaanvraag.