Publicaties

< Alle publicaties

Klimaatcrisis Code Rood

04-02-2022

De FvG is één van de meer dan 100 organisaties die mede-ondertekenaar zijn van de brief die op 31 januari werd aangeboden aan Minister Jetten en de Ministers en Staatssecretarissen van VWS, OCW, EZK, LNV, IenW en BZ.

De strekking van de brief is dat de klimaatcrisis grootste bedreiging voor de volksgezondheid van deze eeuw is. Klimaat, milieu, biodiversiteit, ongelijkheid en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een fundamentele duurzaamheidstransitie is noodzakelijk om de oorzaak van de huidige problemen het hoofd te kunnen bieden.

De afzenders roepen op tot de oprichting van een onafhankelijk transdisciplinair Planetary Health Expertpanel om  een
structurele en alomvattende verankering van planetary health en duurzaamheid binnen het gehele onderwijs te faciliteren en te versnellen. En daarnaast tot het oprichten van een Interdepartementale Taskforce.