Publicaties

< Alle publicaties
Lea Bouwmeester nieuwe voorzitter FvG

Lea Bouwmeester nieuwe voorzitter FvG

01-07-2022

Lea Bouwmeester is per 1 juli 2022 benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Federatie voor Gezondheid (FvG). Bouwmeester volgt Eric van der Burg op die in januari jl. staatssecretaris Asiel en Migratie is geworden.

Lea Bouwmeester (1979)


“Wat mij drijft is mensen een stem geven die niet de sterkste positie hebben. Ik ben 100 % nieuwsgierig en altijd op zoek naar wat we samen beter kunnen dan alleen. Dit is hét moment om samen de omslag te maken naar meer vitaliteit en benutten van wat mensen wel kunnen, als antwoord op schaarste en de ouder wordende samenleving. Het vraagstuk is te groot voor een partij om te beantwoorden er is samenwerking nodig met de burger en professionals, publieke en private partijen, met kort én lange termijn doelen. Samen met de leden van de Federatie voor Gezondheid kunnen we dat.“

Lea Bouwmeester werkte als sociaal raadsvrouw, was tien jaar lang Tweede Kamerlid, directeur van de Diabetes Federatie en zette daarna verschillende landelijke samenwerkingsverbanden rondom gezondheid, digitalisering en inclusie op. Ook houdt ze zich als adviseur en aanjager van vernieuwing bezig met vraagstukken op het gebied van passende digitale (voor) zorg en de positie van de burger in de transitie naar meer vitaliteit, zelf en samenzorg. Als nevenfuncties houd ze toezicht bij het Antonius ziekenhuis, DOH huisartsen en bij het CAK. Daarnaast is ze voorzitter van de redactieraad van ICT&health.