Publicaties

< Alle publicaties

Manifest Preventiereis 2022 - Kopenhagen

30-06-2022

De belangrijkste verdienste van het eerste preventieakkoord is dat het tot stand kwam. Een groot betrokken aantal partijen heeft tijdens een kort gezamenlijk verblijf in Kopenhagen de potentiële kracht van preventiebeleid opnieuw geïllustreerd gezien aan de hand van een paar Deense voorbeelden, en ontleent aan de aldaar gevoerde discussies de overtuiging dat een tweede preventieakkoord in ieder geval ruimte zou moeten bieden aan twee ambities.

In de eerste plaats hebben de actiepunten van het eerste akkoord - roken, drinken en obesitas (uitgesplitst naar voeding en lichaamsbeweging) - niets aan urgentie verloren.

In de tweede plaats is in de afgelopen jaren de overtuiging gegroeid dat preventie alleen maar blijvend succes kan boeken als het onderdeel is van een groter, individu-overstijgend en samenhangend geheel, dat zich ver buiten de gezondheidszorg uitstrekt over diverse aangrenzende terreinen van overheidsbeleid.

Naast deze twee hoofdinvalshoeken wordt het ook hoog tijd om de al zo vaak besproken kennisinfrastructuur aan een goede implementatie te helpen: lokaal al naar gelang de gemeente dat wenst als uitvoerder van preventiebeleid, nationaal om veilig te stellen dat relevante praktijkervaring digitaal gedeeld kan worden.

Een zichtbaar en energiek platform van waaruit preventie ondersteund en mede uitgevoerd wordt (inclusief de te herbevestigen initiatiefgroep) zal ten slotte ook de komende jaren niet gemist kunnen worden, om - vooral jong - Nederland de kansen te bieden waar het recht op heeft.