Publicaties

< Alle publicaties

NCVGZ opgeheven - FvG neemt legacy over

26-01-2022

Bestuur en stuurgroep van de stichting Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) hebben besloten de stichting NCVGZ op te heffen. De Federatie voor Gezondheid is gevraagd haar legacy over te nemen waarbij voor de community mogelijkheden tot ontmoeting worden gefaciliteerd.

Het bestuur van de Federatie voor Gezondheid heeft hiermee ingestemd. De Federatie voor Gezondheid neemt het op zich om in 2022 en 2023 ‘verbinding door ontmoeting’ te organiseren in de geest van het NCVGZ, en daar op de langere termijn een duurzame vorm voor te ontwikkelen.