Publicaties

< Alle publicaties

Reactie FvG op IZA en Miljoenennota

26-09-2022

We hebben onze reactie op het IZA en op de Miljoenennota aan NRC en respectievelijk het FD aangeboden voor publicatie.

Vorige week stond in het teken van het Integraal Zorg Akkoord en de Miljoenennota. Het integrale zorg akkoord (IZA) is ontworpen vanuit de zorgbril. Waarom geen integraal gezondheidsakkoord waardoor burgers gezonder en vitaler kunnen leven, met meer kwaliteit van leven? Zodat we tegelijkertijd het zorgstelsel kunnen gaan ontlasten. Daarmee creëren we  de ruimte om de kleefkracht tussen de akkoorden te gaan maken waarop in de Troonrede ook wordt gehint. We hebben onze reactie op het IZA en op de Miljoenennota aan NRC en respectievelijk het FD aangeboden voor publicatie.