Publicaties

< Alle publicaties
Samen moeten we ervoor zorgen dat preventie gaat beklijven

Samen moeten we ervoor zorgen dat preventie gaat beklijven

08-12-2020

Interview - Hugo Backx is directeur van GGD GHOR Nederland en bestuurslid van de Federatie voor Gezondheid. Na een periode van negen maanden, waarin de coronapandemie zijn professionele leven beheerste, heeft hij sinds kort weer tijd en ruimte om zich in te zetten voor de beweging van nazorg naar voorzorg.

Nathalie de Sousa besprak dit veelbewogen afgelopen jaar, de preventieplannen van GGD GHOR Nederland en de verbondenheid met de Federatie voor Gezondheid met hem.