Publicaties

< Alle publicaties

Toekomstbestendige zorg: van visie naar actie!

22-02-2019

Het huidige zorg- en verdienmodel is hoofdzakelijk gebaseerd op het leveren van curatieve zorg. Dat model is dringend aan vernieuwing toe. Want de kosten voor zorg blijven maar stijgen en beslaan momenteel al meer dan een kwart van de overheidsbegroting. Dit zorgstelsel kan en zal de samenleving zo niet handhaven.

Artikel van Thomas Plochg, Jolanda Keijsers (TNO) en Lode Wigersma (KAMG) in TSG, maart 2017