Publicaties

< Alle publicaties
Voorbij het kantelpunt!? onze reactie op Discussienota ‘Zorg voor de toekomst’

Voorbij het kantelpunt!? onze reactie op Discussienota ‘Zorg voor de toekomst’

02-02-2021

Als samenleving staan we op een kantelpunt. Pakken we de draad weer op, óf gaan we het echt anders doen als we de corona pandemie te boven zijn? Wij pleiten voor het laatste.

In het licht van de beweging van nazorg naar voorzorg heeft de Federatie voor Gezondheid een reactie opgesteld aan het ministerie van VWS via de daarvoor opengestelde internetconsultatie. Onze reactie kun je hier downloaden.

Nu is het momentum om samen te investeren in een gezonde en veerkrachtige samenleving. In een aanpak die zich niet alleen richt op een optimale gezondheidszorg voor mensen die ziek zijn, maar vooral ook op het voorkomen van ziektes door het bevorderen van de gezondheid en veerkracht van alle mensen. Daar zit evident de maatschappelijke winst.

De Federatie voor Gezondheid agendeert sinds jaar en dag deze zogeheten beweging van nazorg naar voorzorg. Het doet de Federatie voor Gezondheid dan ook deugd dat deze beweging (impliciet) wordt omarmd in de Discussienota ‘Zorg voor de toekomst’.

Tegelijkertijd vraagt de beweging van nazorg naar voorzorg om een mindshift, dingen anders benaderen, buiten gebaande paden treden. De Discussienota geeft een 1e aanzet, maar behoeft nadere uitwerking en doordenking.