Publicaties

< Alle publicaties

VOORZORG; perspectieven op preventie

13-12-2019

Internationaal bezien is het Preventieakkoord jaloersmakend. Geen enkel ander land kent een soortgelijke overeenkomst tussen experts, zorgaanbieders, beleidsmakers, onderwijs, marktpartijen en sportbonden. Zij hebben de handen ineen geslagen om Nederland gezonder te maken.

Als discussieleider van het programma tijdens de Preventiereis naar Finland, heeft Alexander Rinnooy Kan namens de deelnemers een gezamenlijke terugblik op een jaar Preventieakkoord geformuleerd in de inleiding van dit magazine. Verder is het blad een mooie verzameling van verschillende visies op een gezonde samenleving en preventie, van de mensen die het akkoord mede tot stand hebben doen komen.