Publicaties

< Alle publicaties

Waar staan we voor

26-09-2022

Wij verbinden ruim 80 organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Samen met hen nemen we het voortouw bij het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel, met gezondheid als uitgangspunt.