Waar staan we voor

De krachten gebundeld naar een gezonde samenleving

De Federatie voor Gezondheid zet zich in voor de  beweging naar een gezonde samenleving: we willen nadrukkelijk van een maatschappij waarin we mensen gezond maken door ziekten te voorkomen en behandelen naar een samenleving waarin mensen en gemeenschappen zichzelf gezond houden. Anders gezegd: ons huidige zorgsysteem is primair ingericht op het beter maken van zieke mensen. Wij sturen aan op zowel collectieve als individuele gezondheid. Deze oriëntatie vraagt om oplossingen, die het eigen natuurlijke vermogen tot helen, groei en herstel en de omgang met tegenslagen optimaal ondersteunen, zowel individueel als collectief. Een basale voorziening die mensen ‘gidst’ en aanmoedigt om gezondheids- en veerkracht bevorderende keuzes te maken die bij hen passen, is hierbij onmisbaar. Een samenleving als geheel, immers, is zo gezond en veerkrachtig als de mensen waar ze uit bestaat.

Gezondheid als mindset

Wie het woord 'preventie' hoort, denkt al gauw aan meer bewegen, dieetadviezen, een cursus stoppen-met-roken, etc. Op zich goede initiatieven, maar als losse interventies zijn ze ontoereikend om tot een gezondere bevolking te komen en een oplossing te bieden voor ons overbelaste zorgstelsel. Zeker, al onze dagelijkse keuzes met betrekking tot voeding, slapen, mobiliteit, sport, sociale interactie en maatschappelijke participatie samen bepalen onze gezondheid en veerkracht, maar deze zijn tegelijkertijd ook sterk afhankelijk van de sociaal-maatschappelijke, fysieke en economische omstandigheden waarin we leven. Een echt gezonde en veerkrachtige samenleving is daarom niet zonder meer maakbaar. Het begint met een nieuwe mindset, waarin we ons openstellen om die complexe samenhangen te zien. We moeten accepteren dat een gezonde samenleving ook een samenleving is met onzekerheid en onvoorspelbare gevolgen. We zullen dus anders moeten denken en handelen, buiten de gebaande paden moeten treden en sociale innovatie alle ruimte moeten geven… En dat is precies, wat wij samen met onze leden doen.

Verbindend platform

Als Federatie willen we in de eerste plaats een verbindend platform zijn: samen krijgen we voor elkaar, wat ons afzonderlijk nooit zou lukken. En we kijken daarin verder, breder. Onze visie beslaat juist ook het sociaal domein en het bedrijfsleven, niet alleen de zorg. We slaan bruggen waar dat kan en creëren nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden vanuit het gezondheidsdenken. 

Door de jaren heen hebben we op uiteenlopende manieren onze visie uitgedragen, bijvoorbeeld als mede-initiator van het Nationale Preventieakkoord, maar ook met de introductie van een batenstrategie voor toekomstbestendige gezondheidszorg, het vitaliteitscontract en het heal/deal concept. Meer weten? Het Milestones overzicht geeft de wapenfeiten van de Federatie in vogelvlucht weer.