113 Zelfmoord Preventie

< Aangesloten leden

De missie en ambitie van 113 vragen om een landelijke, actiegerichte aanpak van suïcidepreventie, samen met anderen tot in de haarvaten van de samenleving. Een aanpak die verder reikt dan morgen of overmorgen. 113 neemt hierin het voortouw: als aanbieder van hulp, knooppunt, kennisontwikkelaar en verspreider van hulp én als knooppunt van suïcidepreventienetwerken. De belangrijkste sleutel tot succes is het op een nuchtere en betrokken manier bespreekbaar maken van suïcide, depressie en wanhoop. Zodat gelaten acceptatie van suïcide plaatsmaakt voor gerichte actie van mensen in de samenleving, in de hulpverlening, binnen organisaties, in de media, aan beleidstafels en in de politiek. Alleen samen kunnen we suïcide voorkomen.

Ga naar de website van 113 Zelfmoord preventie.