Almende is een Rotterdams bedrijf dat zich, geïnspireerd door zelforganisatie, bezig houdt met innovatie en toegepast onderzoek enerzijds, en ondernemerschap en implementatie anderzijds. 

Almende R&D werkt nationaal en internationaal in samenwerkingsverbanden aan nieuwe technologieën en toepassingen in de volgende gebieden: gezondheid, energie, mobiliteit, productie, veiligheid.

We zien technologische innovatie als een belangrijke enabler voor het vergroten van het zelforganiserend vermogen van systemen en netwerken. We hebben uitgebreide expertise op het gebied van toegepast onderzoek, software ontwikkeling, systeem integratie, data analytics en AI.

In synergie met de innovatie activiteiten is Almende een kraamkamer voor nieuwe ideeën, startups en scale ups. Op dit moment hebben we bedrijven in de volgende gebieden: Gezondheidszorg, Communicatie, en IoT. Daarnaast zijn we actief in een aantal maatschappelijke initiatieven, onder andere op het gebied van schuldhulpverlening.

Binnen het thema gezondheidszorg is NiceDay (voorheen Sense Health) al enige jaren lid van de FvG. Zij blijven via Almende ook nauw betrokken.

Ga naar de website van Almende