Avans Hogeschool

< Aangesloten leden

Avans CoE GZW bouwt aan inclusieve en participatieve gezondheidszorg en welzijn in de regio. De ervaringen van mensen wiens lijf en leven het betreft vormen de basis om zorg en welzijn anders te organiseren. Met name die ervaringen die ongehoord en ongezien blijven. Dialoog en gezamenlijk inzicht leiden tot effectieve veranderingen in de zorg en welzijn en leiden tot toegankelijkheid van zorg en welzijn, beheersbare kosten, afnemende druk op arbeid en toenemend werkplezier.
Visie 
Het CoE GZW wil zorgen voor inclusieve data verzameling en analyse als onderbouwing voor innovaties in zorg en welzijn en voor het verder ontwikkelen van brede gezondheid. Hierbij is de inbreng van burgers, patiënten, cliënten en professionals van groot belang. Hun ervaringen in ziekte en gezondheid, zorg en welzijn doen ertoe. Het betreft kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Data gebaseerd op ervaringen draagt bij aan inclusieve gezondheidszorg en welzijn maar ook aan effectief biomedisch onderzoek. Het draagt bij aan het verder ontwikkelen van ondersteunende technologie om werk en leefklimaat binnen zorg en welzijn optimaal te houden, zorginnovaties te ontwikkelen en het verder uitwerken van brede gezondheid.

Klik hier voor meer informatie.