Gezondheid versterken en klachten verlichten

Arts voor integrale geneeskunde
Artsen voor integrale geneeskunde onderschrijven de definitie van Integrative Medicine zoals deze door het Amerikaanse Consortium is opgesteld.* Hierin staat de arts-patiënt relatie centraal (de arts meer in de coachende rol), wordt de mens als geheel bekeken en ligt de nadruk op gezondheidsbevordering. Reguliere en/of complementaire behandelmethoden worden toegepast op basis van shared decision making, mits zij wetenschappelijk onderbouwd en veilig zijn.

Stimuleren van gezondheid
Vanuit de integrale visie wordt eerst gekeken wat het zelfherstellend vermogen zelf kan, daarna of het zelfherstellend vermogen gestimuleerd kan worden en als het nodig is, wordt medicamenteus of chirurgisch ingegrepen.

Leefstijlgeneeskunde
Een gezonde leefstijl (voeding, beweging, stressmanagement en zingeving) die het zelfherstellend vermogen ondersteunt, kan waarschijnlijk meer dan 70% van de belangrijkste chronische aandoeningen voorkomen2 en verlichten. Een van de doelstellingen van de AVIG is dat alle leden de kennis en vaardigheden ontwikkelen om leefstijlgeneeskunde te kunnen uitoefenen.

Artsen die het zelfherstellend vermogen stimuleren
Als mensen toch klachten krijgen, wordt er eerst gekeken of de balans hersteld kan worden door het zelfherstellend vermogen te stimuleren. Binnen de AVIG zijn er vakgroepen waarvan de artsen zich hebben gespecialiseerd in leefstijlgeneeskunde/natuurgeneeskunde, homeopathische geneeskunde, TCM/acupunctuur en neuraaltherapie. Hiermee kunnen kosten worden bespaard en er is veel wetenschappelijke onderbouwing voor deze vormen van geneeskunde.4,5,6

Medicamenteus of chirurgisch ingrijpen
En als het nodig is, moeten de klachten worden bestreden, medicamenteus – bij voorkeur met natuurlijke geneesmiddelen –  of chirurgisch. Samenwerking en overleg met andere behandelaren in de gezondheidszorg is daarom van groot belang.

  1. C. Jong, L. van de Vijver, M. Busch, J. Fritsma, R. Seldenrijk, Integration of Complementary and Alternative Medicine in Primary Care: What do Patients want? Patient, education and counseling
  2. Walter C. Willett Balancing Life-Style and Genomics Research for Disease Prevention, Science  2002: pp. 695-698
  3. Wu S ea Substantial contribution of extrinsic risk factors to cancer development, Nature 2016,43–47
  4. http://www.economie.nl/artikel/complementair-werkende-huisartsen-en-de-kosten-van-zorg
  5. Eric Manheimer, Systematic Reviews in the Field of Complementary an Alternative Medicine: Importance, Methods and Examples Concerning Acupuncture
  6. Gudrun Bornhöft, Peter F. Matthiessen and Alex Tournier, Homeopathy in Healthcare: Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs

 

*'Integrale geneeskunde (1) stelt de therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener centraal, (2) kijkt naar de gehele mens, (3) maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle geschikte therapeutische en leefstijlbenaderingen, zorgprofessionals en disciplines, om zo (4) tot optimale gezondheid en optimaal herstel te komen.'   Dr. Rogier Hoenders, Integrative Psychiatry; Conceptual foundation, implementation and effectiveness; Proefschrift, Groningen 2014; ISBN 978-90-367-6685-2 

Ga naar de website van AVIG