Care@Create

< Aangesloten leden

Een gezond leven en een gezonde maatschappij is te bereiken vanuit een holistische, integrale benadering van gezondheid en welzijn,  hierbij is het integreren van kennis en vaardigheden over verschillende gebieden cruciaal.

Het is onze missie om het voor organisaties mogelijk te maken individuen te ondersteunen bij het bereiken van een gezond leven door het bevorderen van een holistische benadering waarbij kennis en vaardigheden worden geïntegreerd en toegepast over diverse domeinen.

Ons streven is om grenzen te doorbreken en samenwerkingsverbanden te stimuleren, waarbij we inzichten delen en van elkaar leren. We zijn ervan overtuigd dat de verantwoordelijkheid voor een gezond leven niet beperkt mag blijven tot één domein, maar gedijt door een symbiose van kennis, vaardigheden, empathie en een voortdurende, constructieve dialoog met anderen.

Ga naar de website van Care2Create

.