Centre of Expertise Healthy Ageing

< Aangesloten leden

De overheid wil meer innovatie. Dat is goed voor de economie en het kan oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen zoals de vergrijzing en de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Daarvoor is het nodig dat hogescholen zich verbinden met bedrijven en instellingen. Dat gebeurt door publiek-private samenwerking in een groot aantal Centres of Expertise in Nederland, gericht op de thema’s van de topsectoren. Een van deze thema’s is Healthy Ageing (Life Sciences & Health). Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) is hét netwerk voor publiek-private samenwerking voor innovatie in zorg & welzijn en onderwijsvernieuwing. In de innovatiewerkplaatsen van het CoE HA werken onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk aan oplossingen voor actuele problemen in zorg en welzijn.

Centre of Expertise Healthy Ageing over de Federatie

Het Centre of Expertise Healthy Ageing is partner van de Federatie om samen sterker in te zetten op Healthy Ageing in Nederland, vanuit de visie van positieve gezondheid.
De Federatie verbindt organisaties die op diverse manieren bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen en betrekt haar partners bij het realiseren van innovaties.
De Federatie neemt namens haar partners actief deel aan het debat over de Nederlandse gezondheidszorg en zorgt voor directe terugkoppeling.
Het CoE Healthy Ageing zet deze kennis in bij de ontwikkeling van innovatiewerkplaatsen rond onderwijs, onderzoek en ondernemerschap.

Ga naar de website van Centre of Expertise Healthy Ageing