Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) verzorgt een bacheloropleiding, vier masteropleidingen en postacademisch onderwijs. De onderzoeksthema’s van Erasmus School of Health Policy & Management zijn ‘marktordening en stelselinrichting’, ‘kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ en ‘organisatie van zorg’. Bij ESHPM studeren 1070 studenten. Erasmus School of Health Policy & Management heeft een bijzondere bestuurlijke positie. ESHPM is onderdeel van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Er is een sterke verbondenheid met Erasmus MC. ESHPM is gehuisvest op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam in de Bayle Building. Binnen de gemeenschap van de EUR functioneert ESHPM als ware het een faculteit.

Ga naar de website.