We leven in een maatschappij met uitdagende thema’s zoals groeiende eenzaamheid (onder ouderen én jongeren), toenemende armoede & gezondheidsachterstanden, veel laaggeletterden, een (te) functionele inrichting van onze gezondheidszorg en de integratie van nieuwkomers. Dit zijn uitdagingen die gaan over mensen. Niet over systemen. Die mensen staan in onze aanpak centraal. We richten ons op omstandigheden die we kunnen beïnvloeden, gedrag dat kan worden aangepast en vaardigheden die kunnen worden geleerd. Altijd met het doel; waardecreatie in de hoofden en de harten van mensen. In hoeverre ons dit lukt, wordt in samenwerking met onderzoekspartners gemeten. Het bepalen van impact is een vast onderdeel van onze programma’s.

Ga naar de website van GeluksBV