GGD Amsterdam

< Aangesloten leden

GGD Amsterdam is de grootste GGD van Nederland. Het werkgebied omvat naast Amsterdam de Amstelland-gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. We bewaken en bevorderen actief de gezondheid en veiligheid van de bevolking. Alle Amsterdammers en Amstellanders hebben recht op gelijke kansen op gezondheid in de meest brede zin van het woord. Daar werken wij elke dag aan. Kwetsbare groepen lopen meer risico op ongezondheid en ziekte. Daarom kiest GGD Amsterdam-Amstelland voor die groepen en buurten waar de meeste problematiek is. We maken we ons hard voor een goede mentale gezondheid, beschermen we tegen infectieziektes en zorgen we voor een gezonde leefomgeving.

Klik hier voor meer informatie.