GGD GHOR Nederland

< Aangesloten leden

GGD GHOR Nederland: GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. GHOR voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de in totaal 25 GGD'en en GHOR-bureaus.

 De belangrijkste taak als landelijke vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden - de directeuren publieke gezondheid en de regionale GGD'en en GHOR bureaus - richting politiek, (lokale) overheden, samenwerkingspartners, media en publiek. Meer informatie www.ggdghor.nl


GGD GHOR Nederland over de Federatie
Hugo Backx, directeur:

“Verbinden is voor mij een sleutelwoord. De verbinding publieke gezondheid en veiligheid is van groot belang. Zeker als het gaat om de gezamenlijke preventieve kracht. Als GGD GHOR Nederland moeten we daar zwaar op inzetten. We moeten ook meer verbinden met de samenleving. Niet voor niets is één van onze kernwaarde: omgevingsgericht. In die samenleving zitten ook onze netwerkpartners. Verbinding zit ’m wat mij betreft ook in de samenwerking met hen. Zo ook de Federatie voor Gezondheid. Mooi dat de zij zelf ook die verbindende rol noemt. Dat is voor mij een reden om lid te zijn en te blijven van de Federatie. Verbinden schept letterlijk een band.”

Ga naar de website van GGD GHOR Nederland