Heartbeat Ventures

< Aangesloten leden

We bouwen een gezondere wereld, samen.

We stellen ons een wereld voor waarin gezondheid toegankelijk is voor iedereen. En we geloven dat
systeemverandering nodig is om dit te realiseren. Daarom doen we projectwerk met organisaties díe
onze visie delen en gebruik kunnen maken van de extra hands-on, systeemontwerp, strategie en
uitvoeringsvaardigheden die we bieden.
Bij Heartbeat Ventures pakken we de meest kritieke uitdagingen aan waarmee onze wereld vandaag
wordt geconfronteem, door middel van een combinatie van uítzonderlijke mensen, relevante
vaardigheden en sterke partnerschappen met leiders die onze waarden delen. Deze combinatie
stelt ons in staat om de transitie naarlanger gezond leven mogelíjk te maken.

Ga naar de website van Heartbeat Ventures