JOGG faciliteert en bouwt een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek (de JOGG-aanpak) waarmee we de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie.

Samen met ons werknet zorgen we dat in 2025:
- In alle gemeenten in Nederland de sociale en fysieke leefomgeving gezonder wordt gemaakt door middel van een aanpak op alle beleidsniveaus, binnen alle beleidsterreinen, lokaal, en met alle betrokkenen van bedrijfsleven tot kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.
- Dat daardoor meer kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl.
- En dat daarmee een stijging in de ontwikkeling van gezond gewicht bij kinderen en jongeren wordt gerealiseerd.

Het lokale werknet zorgt ervoor dat gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren op de agenda staat van alle betrokkenen (health in all policies). JOGG biedt daarbij advies, ondersteuning, programma’s en tools. Samen streven we naar een maatschappij, waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is. Een samenleving die niet alleen de verantwoordelijkheid legt bij het individu, maar collectief een gezonde manier van leven mogelijk maakt. Dit noemen wij de leefstijltransitie.

Ga naar de website van JOGG