Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)

< Aangesloten leden

De KAMG is de Koepel van artsen Maatschappij en Gezondheid (M&G). Artsen M+G zijn sociaal geneeskundigen en werken in de publieke gezondheid op het terrein van de preventie en participatie. Het lidmaatschap van de Federatie is voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid; de Federatie en de KAMG zijn werkzaam op hetzelfde terrein en kunnen elkaar uitstekend aanvullen en versterken om de preventie en volksgezondheid naar een hoger plan te trekken.

Artsen Maatschappij en Gezondheid (M+G) werken op het snijvlak van geneeskunde en maatschappij voor het bewaken, bevorderen en beschermen van de individuele en collectieve gezondheid. Deze artsen vind je in de hele gezondheidszorg. Bij GGD’en, ministeries, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, GGZ, CIZ, Inspecties voor de Gezondheidszorg, universiteiten, zorgverzekeraars en bij bloedtransfusiediensten.

De KAMG verbindt de wetenschappelijke verenigingen van de artsen M+G en daarmee ook de afzonderlijke leden. Samen vormen we één organisatie die artsen M+G vertegenwoordigt. Als sociaal-geneeskundigen richten we ons op het Bevorderen, Bewaken en Beschermen van de Volksgezondheid. Dat gaat over de gezondheid van individuen én groepen, het functioneren van zorgorganisaties, overheid en het zorgstelsel als geheel. We signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid, die veelal een gezamenlijke, bredere maatschappelijk benadering/aanpak vragen. En als koepel voor alle artsen M+G gaan we daar ook concreet mee aan de slag. Zowel met uitvoerende sociaalgeneeskundige werkzaamheden op individueel niveau tot aan beleidsbepalende werkzaamheden als arts-bestuurder van een zorginstelling.

De volgende Wetenschappelijke en beroepsverenigingen van artsen zijn aangesloten bij de KAMG:

  • AJN - Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
  • FMG - Forensisch Medisch Genootschap
  • NVDG - Nederlandse Vereniging voor Donor Geneeskunde
  • NVMM - Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde
  • NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde
  • VAV - Vereniging Artsen Volksgezondheid
  • NVIB - Vereniging voor artsen Infectieziektebestrijding
  • VVAK - Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling
  • VvAwt - Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
  • LOSGIO - Landelijk Overleg van Sociaal-geneeskundigen in Opleiding (toehorend lid)

Ga naar de website van Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)