Kringwijs werkt vanuit het besef dat we samenlevingsvraagstukken moeten oplossen met de samenleving, niet voor de samenleving. Als we denken dat overheid en professionals het eerst aan zet zijn, dan is het goed nog eens na te denken. De samenleving, dat zijn wij allemaal. Grote vraagstukken vraagt een betrokkenheid van ons allemaal. Zo ook gezond zijn en gezond blijven. Vanuit Positieve gezondheid weten we ondertussen dat gezondheid ook gaat over sociale relaties en zingeving. Juist daarin biedt de samenleving zelf de meeste antwoorden, mensen die elkaar opzoeken en van betekenis zijn voor elkaar.

Kringwijs werkt op drie niveaus aan samenlevingsvraagstukken: met inwoners, met het maatschappelijk middenveld en met overheid. Directe ervaring midden in de samenleving ten nutte van maatschappelijke verandering, ten nutte van inwoners, professionals. organisaties en beleid. Met de Federatie voor Gezondheid zet Kringwijs zich in voor het innoveren van het gezondheidsbeleid van nazorg naar voorzorg. Met de samenleving!

Ga naar de website van Kringwijs