Mijn Data Onze Gezondheid

< Aangesloten leden

Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG) is een patiënt-gedreven organisatie die zich richt op citizen science, patiënten-zelfonderzoek en het beschikkingsrecht van burgers over  gezondheidsdata die over hen gaan. . MD|OG stimuleert en ontwikkelt projecten die burgers regie geven over deze data, en die een economie van gezondheid bevorderen. MD|OG katalyseert de patiëntenbeweging en streeft naar realisatie van een ‘nulde-lijn van het gezondheidsonderzoek’. Hierin zijn data ethiek, data governance en de bijdrage van burgers aan (hun eigen) gezondheidsonderzoek belangrijke pijlers.

Ga naar de website van MD|OG