Nederland Zorgt voor Elkaar

< Aangesloten leden

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van zorgzame gemeenschappen (bewonersinitiatieven in welzijn, wonen en zorg).
NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek van en voor bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de bewonersinitiatieven op landelijk niveau. De leden van NLZVE zijn de regionale netwerken van zorgzame gemeenschappen.

Nederland Zorgt Voor Elkaar wil burgerinitiatieven (actieve burgers) verder helpen door het delen van kennis, ervaringen, knelpuntoplossingen en onderzoek en anderzijds de belangen behartigen van de initiatieven door de tot de ‘systeemwereld’ behorende stakeholders te bewegen om met de burgerinitiatieven samen te werken. Dit betekent ook dat zij bereid moeten zijn van hen te leren en
het initiatief aan de burgers over te laten.

Ga naar de website van NL Zorgt voor Elkaar