Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

< Aangesloten leden

Het NCJ is hét innovatie- en kenniscentrum voor professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Wij streven naar een wereld waarin alle kinderen (O - 19 jaar) veilig en gezond opgroeien. We geloven dat een sterke JGZ hier in Nederland voor kan zorgen. Het NCJ versterkt de JGZ door:

  • het voortouw te nemen in een krachtige aanpak van maatschappelijke uitdagingen van deze tijd;
  • het agenderen van preventie en de toegevoegde waarde van de JGZ;
  • het aanzetten tot transformeren en professionele groei;
  • kennis te laten stromen en leren van én met elkaar te bevorderen, binnen én buiten de JGZ sector.

Samen met partners ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventie- en Techagenda. De agenda's geven richting aan vernieuwing op technologisch en vakinhoudelijk vlak.

In de JGZ Preventieagenda staan vier thema’s centraal: ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid. Door stevig in te zetten op deze thema’s en krachten te bundelen met andere JGZ-organisaties en bondgenoten zoals onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kan de JGZ hardnekkige maatschappelijke vraagstukken (schoolverzuim, kindermishandeling en armoede) te lijf gaan. Bekijk de Preventieagenda >

De koers van de JGZ Techagenda: óók online de betrouwbare en onafhankelijke bron van informatie zijn over veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. We streven naar  één platform voor de jeugdgezondheidszorg, waar digitale innovaties breed gebruikt kunnen worden. Bekijk de Techagenda >

Het NCJ ziet in de Federatie voor Gezondheid een krachtige bondgenoot. Zo staan we samen sterk voor gezondheid. Vernieuwen, verbinden, en versterken doen we samen!

‘Preventie creëert voorsprong voor iedereen. Het gaat dus ons allen aan. Laten we daarom krachten bundelen en samen het verschil maken. Voor de huidige en de toekomstige generaties van Nederland.’ 

Ga naar de website van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)