Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)

< Aangesloten leden

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke en actieve vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. De NVTZ neemt de landelijke belangenbehartiging van raden van toezicht in de zorgsector voor haar rekening, stelt kaders, biedt opleidingen, faciliteert en geeft adviezen aan toezichthouders in de zorg en in de sector welzijn. De NVTZ wil een vereniging zijn waar alle zorg- en welzijnsorganisaties zich vertegenwoordigd voelen op het niveau van raden van toezicht/raden van commissarissen.

De NVTZ wil haar leden aan de hand van drie pijlers faciliteren. Op de eerste plaats door te ondersteunen in de professionalisering van haar leden. Daarnaast door thema’s die op de agenda van een raad van toezicht staan, door middel van een portfolio-indeling, regelmatig onder de aandacht te brengen. Ten slotte is de NVTZ van mening dat door resultaten uit onderzoek en ontwikkelingen in de samenleving te volgen, raden van toezicht zich beter kunnen verhouden met ontwikkelingen nu en in de toekomst.

Ga naar de website van de NVTZ.