Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH)

< Aangesloten leden

De NSPOH wil als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en participatie in Nederland.

Dit doen wij door professionals kwalitatief goed en vraaggestuurd op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health.

Wij ontwikkelen en organiseren opleidingen, bij- en nascholing, in-company programma’s en symposia op academisch en post-hbo niveau.

Voor wie?

De NSPOH heeft een compleet opleidings- en trainingspakket voor professionals werkzaam op het terrein van arbodienstverlening, sociale zekerheid (occupational health) en de publieke gezondheid (public health).

Door wie?

Onze medewerkers vormen een enthousiast en deskundig team.

Ga naar de website van Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH)