NIPED: Naar echte gezondheidszorg

De vergrijzing van de bevolking, de verslechterde leefstijl en de toenemende chronische ziektelast vormen samen één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Het systeem wat wij gezondheidszorg noemen is in de praktijk vooral medische ziekenzorg. We lopen achter de feiten aan en de kosten daarvan zijn onbetaalbaar geworden. Het stelsel is niet duurzaam.

 Al jaren werkt het NIPED instituut aan een laagdrempelige E-health aanpak gericht op preventie en vroegdiagnostiek, op het gezond houden van mensen. Centraal thema van de aanpak is de door NIPED in samenwerking van  GGDGHOR, huis-/bedrijfsartsen organisaties en gezondheidsfondsen  ontwikkelde Persoonlijke Gezondheidscheck (www.persoonlijkegezondheidscheck.nl), die in februari 2O15 is geïntroduceerd. De Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) koppelt het aanwezige gezondheidsaanbod (zorg, sport welzijn) aan de persoonlijke situatie en behoefte van het individu.

De aanpak is voorzorg en derhalve vóór de zorg gepositioneerd. Al jaren bepleit de Federatie voor Gezondheid dat voor een duurzame gezondheidszorg het focus dient te verschuiven van nazorg naar voorzorg. De Federatie is ook uitstekend gepositioneerd om deze noodzakelijke beweging die alle partijen in de (publieke)gezondheidszorg raakt, te begeleiden en te ondersteunen. Daarom is NIPED lid geworden van de Federatie. In samenwerking met andere leden wordt gewerkt aan het PGC programma “De Gezonde Gemeente”. 

Ga naar de website van Niped