Het Nivel is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg.

Het Nivel over de Federatie voor Gezondheid

Het Nivel is lid van de Federatie voor gezondheid omdat het Nivel met een aantal onderzoeksprogramma’s en –projecten wil bijdragen aan de doelstelling van de Federatie: het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel, waarbij gezondheid het leidmotief is. Het Nivel doet onderzoek op het terrein van preventie in de zorg, bijvoorbeeld door de evaluatie van een programma in de eerstelijns gezondheidszorg ter preventie van cardiometabole ziekten, onderzoek naar programma’s die lichaamsbeweging en sport stimuleren, en de surveillance van infectieziekten. Het Nivel doet ook onderzoek naar de organisatie van de zorg en vernieuwingen daarin, met name de integratie van de zorg op lokaal niveau (“zorg in de buurt”). Ook doet het Nivel onderzoek naar de menskracht in de zorg , o.a. door de landelijke raming van de behoefte aan professionals op basis van ontwikkelingen in de vraag naar zorg, en op lokaal en regionaal niveau door vraag en aanbod aan zorg te vergelijken. Het Nivel wil met zijn onderzoek bijdragen aan een wetenschappelijke onderbouwing van het gezondheidszorgbeleid dat moet leiden tot een toekomstbestendig zorgstelsel.

Cordula Wagner, Directeur Nivel

Ga naar de website van NIVEL