NL Actief

NL Actief is de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. Bij NL Actief zijn zo’n 1OOO locaties met in totaal 2.5 miljoen fitnessconsumenten aangesloten. Daarmee is NL Actief de grootste sportorganisatie van Nederland. NL Actief ontwikkelt en borgt de kwaliteit in de fitnessbranche en draagt eraan bij dat meer mensen aan fitness gaan doen. Doel is om de ontwikkeling, de kwaliteit, de maatschappelijke positie en het succes van de fitnesscentra verder te bevorderen. Om dit te kunnen realiseren, beheert NL Actief de kwaliteitsregisters FITNED.NL (fitnessprofessionals) en VindFitness.NL (sport- en beweegbedrijven).

Onze missie

NL Actief wil een organisatie zijn die een bijdrage levert aan een levenlang verantwoord bewegen van individuen en maatschappelijke groeperingen. Het fitnesscentrum is het professionele lokale centrum voor sport en bewegen, dat ervoor zorgt dat kennis, informatie en expertise toegankelijk en beschikbaar zijn voor de gebruikers. Daarmee levert het fitnesscentrum een belangrijke bijdrage aan de gezondheid, welzijn en ontplooiing van samenleving en individu.

Onze samenwerking met Federatie voor Gezondheid

De snel veranderende markt, maatschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen bieden sport- en beweegcentra kansen om zich om te vormen tot een (lokaal) kenniscentrum op het gebied van sporten en bewegen, op het snijvlak met leefstijl en gezondheid. In de toenemende maatschappelijke vraag naar oplossingen die duurzaam bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving en het beheersen van de zorgkosten, zullen sport- en beweegcentra een steeds belangrijkere rol gaan spelen. NL Actief wil in die ontwikkelingen graag samen optrekken met andere partners op het gebied van gezondheid en welzijn, omdat we samen meer kunnen betekenen en bereiken. Daarom zijn we aangesloten bij Federatie, omdat ook deze organisatie streeft naar een bundeling van krachten en een gezamenlijke agenda voor een integraal gezondheidsbeleid en een toekomstbestendig zorgstelsel in Nederland.

Ronald Wouters

directeur NL Actief

Ga naar de website van NL Actief