Noaber Foundation

< Aangesloten leden

Een van de grote uitdagingen die we als samenleving hebben, is het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar houden van onze gezondheidszorg. Mede als gevolg van de ontwikkelingen in de medische wereld en de omstandigheden waarin we leven, neemt onze levensduur immers toe. Daarbij willen we graag dat deze toename ook gepaard gaat met een verlenging van de levenskwaliteit. Anders gezegd: we willen zo lang mogelijk ‘positief gezond’ blijven. Dat is voor onszelf als individuen prettig, het is ook voor onze samenleving van belang vanwege de kosten.

Dit vraagt om innovaties en veranderingen die impact hebben. Onder meer op het gebied van vitaliteit maar ook op het gebied van zorgprocessen en zelfstandigheid. De Noaber Foundation stimuleert deze veranderingen actief, met het doel: verbetering van ‘positieve gezondheid’. Samengevat is onze missie: Driving Change; Improving Health. Om deze missie te realiseren stellen we ‘compleet kapitaal’ beschikbaar: mensen, netwerken en financiële middelen in de vorm van donaties en investeringen.

Noaber Foundation over de Federatie voor Gezondheid

Daarbij werken we graag samen. We hebben immers ‘iets met noaberschap’! Dat is dan ook de reden waarom we ons hebben aangesloten bij de Federatie. Het spreekt ons aan dat de Federatie een groot aantal en een grote variëteit aan organisaties ‘federeert’ die “samen sterk voor gezondheid” willen staan. En dat het “leidmotief” van de Federatie betrekking heeft op de “… de context waar we als burger, professional of organisatie deel van uit maken”. Onze bijdrage aan de federatie is daarbij onze actieve houding. We worden enthousiast van het vertalen van ideeën naar activiteiten, projecten en ondernemerschap!

Rutger Baan

Voorzitter

Ga naar de website van Noaber Foundation