Pharos, kennis- en adviescentrum voor de gezondheid van migranten en laagopgeleiden.

In het werk van Pharos staat het principe ‘kwaliteit en effectiviteit van gezondheidszorg voor alle burgers’ centraal. In Nederland hanteren we het uitgangspunt dat iedereen recht heeft op kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg. Gezondheid van mensen is op de eerste plaats van belang voor de kwaliteit van leven van mensen zelf. Maar ook voor de samenleving, de economie, de arbeidsmarkt, participatie en de kosten van zorg.

Voor een aantal groepen mensen is op deze punten verbetering mogelijk en noodzakelijk. Over verschillen in kwaliteit en uitkomsten van zorg is steeds meer bekend. Deze verschillen zijn te reduceren. Er is al veel kennis beschikbaar over wat daarin belangrijk is. Pharos stimuleert dat die kennis common knowledge wordt en geborgd in programma’s, richtlijnen en standaarden. Dat dit gebeurt is des te belangrijker in een periode waarin de houdbaarheid en betaalbaarheid van het gezondheidszorgstelsel op de agenda staat. Verhogen van de effectiviteit van zorg is immers een van de belangrijke maatregelen om kosten terug te dringen.

Ga naar de website van Pharos