Pro Homeostase

< Aangesloten leden

Pro-Homeostase is een multidisciplinair centrum voor werkende vrouwen in de levensfase 40-65 jaar. Paramedici en arbeidsdeskundigen werken samen om de client te ondersteunen. In dit centrum staat de mens centraal en wordt vanuit verschillende disciplines gekeken naar wat elke vrouw nodig heeft. Dit centrum zal haar deuren openen in april 2021.

Pro-Homeostase is opgericht vanuit de gedachte van preventie.

Op de arbeidsmarkt werken er tussen de 1.6  en 1.8 miljoen vrouwen in de levensfase waarin de overgang een rol speelt. 80% van de vrouwen ervaart klachten vanuit de overgang uiteraard ieder op haar eigen manier. Op basis van mijn onderzoek in de laatste jaren bij een groot aantal bedrijven blijkt dat binnen het beleid Duurzame Inzetbaarheid voor deze levensfase niet of nauwelijks aandacht is. Door de betreffende levensfase waarin ook opgroeiende kinderen, mantelzorg, veranderde werkinhoud e.d. een rol spelen, ervaren vrouwen veel stress en zien wij een hoog ziekteverzuim binnen deze groep. Vanuit Pro-Homeostase willen wij vóór en tijdens de betreffende levensfase bewustzijn verhogen en kennis delen over wat deze vrouwen zelf kunnen doen om zich goed of beter te (blijven) voelen en beter om te leren gaan met hun werk-/levenssituatie en daardoor behouden blijven voor de arbeidsmarkt.

Klik hier voor meer informatie.