Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat doen ze door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. Ze zijn een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland en maken deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk.

Ze geloven dat een sterke eerste lijn de basis is voor goede zorg, doelmatig en dichtbij. Om zorg betaalbaar te houden moet de zorg anders worden georganiseerd en is samenwerking binnen de eerste lijn nodig. Maar ook samenwerking tussen de verschillende domeinen in de zorg – de eerste lijn, tweede lijn en het sociaal domein – is essentieel.

Visie

Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over je veerkrachtig voelen, mee kunnen doen in de maatschappij en van betekenis kunnen zijn voor bijvoorbeeld een naaste. Met gezondheid als vertrekpunt, staat de mens en zijn/haar gezondheid centraal en niet de ziekte. Het is een manier om breder naar gezondheid(szorg) te kijken, in plaats van slechts de medische kant te belichten.

Missie
Proscoop heeft de maatschappelijke opdracht om de eerstelijnszorg voor inwoners in de wijk te versterken. Hiervoor ontvangen ROS’en financiering vanuit het beleid van het Ministerie van VWS; ROS-beleidsregel ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling.

Ga naar de website van Proscoop.