Zo gezond mogelijk ouder worden en van betekenis zijn voor de ander, dat is toch wat iedereen wil. Daarom werkt Sûnenz aan een gezonde leefomgeving waarin burgers en professionals samen werken aan gezondheid. Het ouder worden biedt kansen en mogelijkheden maar vraagt soms ook om een beetje ondersteuning. Sûnenz biedt samen met haar partners deze ondersteuning met als doel het uitstellen van en terugdringen van de vraag om zorg. Zo nemen wij gezamenlijk onze verantwoordelijkheid voor betaalbare zorg nu en in de toekomst.

Sûnenz komt van het Friese woord sûnens en heeft twee betekenissen: Gezondheid en Proost (op uw gezondheid). Sûnenz ondersteunt ouderen bij het behouden van een actieve leefstijl en het zo goed mogelijk thuis wonen. Ook ondersteunt Sûnenz huisartsen bij diagnostiek en behouden van hun behandeling aan oudere patiënten.

Bij het zo gezond mogelijk ouder worden is een actieve leefstijl belangrijk. Het brengt plezier, geeft zin aan het leven en brengt mensen bij elkaar. Dit maken we concreet met een breed aanbod dat we samen met partners ontwikkelen en aanbieden. We gebruiken de zorgprofielen van prof. Slaets en het Preventie Model als uitgangspunt. Wij altijd met een positieve bril naar het ouder worden en gezondheid.

Naar de website