Sociaal Werk Nederland

< Aangesloten leden

Sociaal Werk Nederland (SWN) is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. De ruim 450 leden zijn actief in het brede sociaal domein. Het sociaal werk is een cruciaal beroep.
De missie van de SWN lidorganisaties is om het welzijn van bewoners te verbeteren en toegankelijke effectieve ondersteuning te bieden vanuit de Wmo, Wet Jeugd en Passend Onderwijs. Dat geldt op alle levensterreinen: van armoede, opgroeien en opvoeden tot ouder worden en positieve gezondheid. Sociaal werk draagt bij aan veerkracht van de bewoners én de gehele samenleving: wat
kan wél, wat kan beter. Leven in plaats van overleven!

De lidorganisaties werken met sociaal werkers, vrijwilligers en de bewoners-zelf in buurten voornamelijk in de nulde en eerste lijn. Ze werken lokaal samen met alle mogelijk andere maatschappelijke organisaties en de gemeenten, in het sociaal domein. De vragen en mogelijkheden van de bewoners nemen zij als uitgangspunt van hun ondersteuning en hulp.

Ga naar de website van SWN