The Lab of Life

< Aangesloten leden

The Lab of Life is ontstaan door een samenwerking van gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit en bedrijfskundigen met een missie. Die missie is duurzame gedragsverandering bewerkstelligen op het gebied van (mentale) gezondheid bij medewerkers in organisaties en bij jongeren. Autonomie en eigen regie staan daarbij centraal.

Hoewel verandering lastig is door de natuurlijke weerstand die mensen ertegen hebben, zijn er bewezen principes uit de wetenschap die kunnen helpen. We kunnen niet bepalen wat belangrijk en waardevol is voor een persoon of organisatie. Wel kunnen we mensen leren hoe ze hun gedrag zelfstandig en blijvend aan kunnen passen met onze methodiek. Daar staan we voor bij The Lab of Life.

 

Ga naar de website van The lab of life.