TNO Gezond Leven

< Aangesloten leden

Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van persoonlijk welbevinden en de kwaliteit van onze samenleving. Welvaart heeft ons een langer en comfortabeler leven gebracht, maar heeft ook gezorgd voor uitval van mensen in het arbeidsproces, mensen die over- of verkeerd consumeren en jongeren die langs de lijn staan. TNO zet zich in voor een combinatie van technologische én sociale innovatie, zodat mensen gezonder meedoen in onze samenleving.

Een goede gezondheid staat voor veel mensen bovenaan op hun lijst van geluksfactoren. Voor een gezond leven zijn zinvolle participatie in de samenleving, een gezonde levensstijl en goede zorg nodig. (Betaald) werk is bovendien één van de belangrijkste factoren voor zinvol ervaren participatie in de samenleving. Bij een gezonde levensstijl spelen aspecten als beweging, voeding, leefomgeving en manier van werken en werkomstandigheden een belangrijke rol.Voor een gezond leven in de toekomst zijn doorbraken nodig op (de snijvlakken tussen) de domeinen arbeid, leefomgeving, voeding, geneesmiddelen, zorg en recreatie. Dit vraagt om samenwerking tussen alle betrokken partijen.

De manier waarop geïnnoveerd wordt in deze sectoren, ontwikkelt zich bovendien in een hoog tempo. Innovatie vindt steeds meer plaats in interactie met de gebruiker (user-led innovation) of in consortia van bedrijven en andere organisaties (open innovatie). Deze innovaties verdienen het de ruimte te krijgen, maar de veiligheid moet hierbij gewaarborgd worden.

Ga naar de website van TNO Gezond Leven