Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Onze verworven kennis passen we toe in de praktijk van professionals in de GGZ en de verslavingszorg. Het Trimbos-instituut loopt voorop in de digitalisering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de uitbreiding van hulpverlening via internet.

Manier van werken

Het Trimbos-instituut werkt volgens het Disease Management Model. Dit betekent dat wij op alle terreinen en in de hele zorgketen actief zijn. Van monitoring, preventie, behandeling en re√Įntegratie tot kwaliteit en organisatie van de zorg. Ook internationaal zijn wij betrokken bij verschillende activiteiten en projecten.

Gericht op

  • Ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, opstellen van richtlijnen en preventieprogramma‚Äôs.
  • Signaleren en monitoren van psychische problemen en verslavingsproblemen.
  • Onderzoek en evaluatie van de GGz- en verslavingszorg: organisatie, toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit.
  • Informeren van beleidsmakers, politici en professionals over de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking.
  • Ontwikkelen en opzetten van cursussen en trainingen voor professionals in de GGz en verslavingszorg.
  • Voorlichting geven over psychische problematiek, middelengebruik en verslaving.
  • Organiseren van landelijke preventiecampagnes.

Ga naar de website van Trimbos