Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

< Aangesloten leden

De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van verslavingsartsen in Nederland en bestaat sinds 1985.

Sinds 2O13 is Verslavingsarts KNMG een erkend profiel binnen de geneeskunde.

De VVGN heeft onder andere als doel het bevorderen van kennis en overdracht van kennis op het gebied van verslavingen in de ruimste zin van het woord. Hieronder vallen niet alleen alcohol en drugs, maar ook roken en gedragsverslavingen als gokken. Hiertoe werkt de VVGN ook samen met anderen om te komen tot goede richtlijnen en behandelingen bij verslavingen.

Verslavingsartsen KNMG houden zich bezig met diagnostiek en behandeling bij verslavingen maar zijn ook actief op het gebied van preventie, opsporing van infectieziekten als Hepatitis B en C en HIV. Ze richten zich op doelgroepen als ouderen en jeugd en hebben een consultatieve rol naar anderen in de gezondheidszorg. Ook asielzoekers zijn een doelgroep.

Ze werken, afhankelijk van de lokale situatie, samen met andere organisaties als GGD –bijvoorbeeld op het gebied van openbare gezondheidszorg, huisartsen,  (psychiatrische) ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen.

Ga naar de website van Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)