Acht zelfstandige stichtingen die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. Vanuit de ambitie groot te zijn in kleinschaligheid. Dat is VIGO.

Na toetreding van ggz-organisatie Vincent van Gogh tot de CONRISQ Groep (jeugdzorg en forensische zorg) in mei 2019, was de naam CONRISQ Groep niet langer passend. Hierin ligt de nadruk teveel op risico’s en is er te weinig aandacht voor de eigen kracht van onze patiënten en cliënten. We willen immers duurzaam iets betekenen voor mensen bij wie het soms tegen zit, zodat er perspectief ontstaat op herstel en participatie.

Eigen kracht verder brengen
De naam VIGO is afgeleid van die ambitie. Het is een combinatie van vivere dat staat voor leven en van go dat staat voor beweging en richting. We ondersteunen kwetsbare mensen op hun reis door het leven, zodat ze weer een toekomst hebben als iedereen. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van onze cliënten. Onze zorg sluit daar bij aan: persoonsgericht, zoveel mogelijk in de eigen omgeving en met regie van de cliënt zelf. Vandaar ook de pay-off ‘Eigen kracht verder brengen’.


Contact:

Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter VIGO 
Nieuwsgierig naar VIGO, de nieuwe naam en huisstijl? Neem nu een kijkje op www.vigogroep.nl