Voedingscentrum

< Aangesloten leden

Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.

Het Voedingscentrum bevordert gezonde en meer duurzame voeding bij consumenten en stimuleert het bedrijfsleven tot een meer verantwoord voedselaanbod. Uitgangspunt daarbij is om ‘de gezonde keuze de gemakkelijke keuze’ te laten zijn.

Wij zoeken de samenwerking met lokale professionals en andere relevante partijen en treden op als verbindende factor. Daarbij proberen wij professionals zoals diëtisten, medewerkers van GGD-en en consultatiebureaus bij hun werkzaamheden te versterken en ondersteunen met effectieve instrumenten.

De activiteiten van het Voedingscentrum zijn verdeeld over drie programma’s:

  • Gezond en bewust eten
  • Gezond door het leven
  • Duurzaam eten

Ga naar de website van Voedingscentrum