Over ons

De Federatie voor Gezondheid verbindt meer dan 60 organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Dat zijn fondsen, kennisinstituten, beroepsverenigingen, brancheorganisaties en bedrijven die zich inzetten voor preventie, gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en zorg. De Federatie voor Gezondheid neemt het voortouw bij het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel, waarbij gezondheid het leidmotief is.

Optimaal bijdragen aan gezondheid

Gezondheid is een maatschappelijke noodzaak, vastgelegd in artikel 22 van de Nederlandse grondwet. Dit betekent dat de overheid de plicht heeft om te zorgen voor gezonde burgers in een gezonde samenleving.

De publieke gezondheidzorgsector heeft de afgelopen 150 jaar kennis en expertise rond preventie en gezondheidsbevordering opgebouwd. Die kunnen we verankeren in preventie, gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en zorg door gezondheid als rode draad te nemen. Dat betekent dat we ons continu bewust zijn van de context waar we als mens, professional of organisatie deel van uit maken. ‘Hoe kan ik optimaal bijdragen aan gezondheid?’ zou een leidende vraag moeten zijn, die net als duurzaamheid in het denken en handelen van mensen wordt verankerd.

Alleen als we zo gaan denken over zorg en gezondheid, kunnen we een houdbaar zorgstelsel inrichten. Het voorkómen van ziekte en bevorderen van individuele en collectieve gezondheid zijn hierin leidend.

Onze doelstelling

Het bevorderen van de gezondheid van de samenleving en het versterken van de daarbij behorende grondhouding. We verbinden partijen die zich richten op het versterken van gezondheid en creëren samen een visie op een duurzaam Nederlands gezondheidszorgstelsel.

Gezondheid als leidmotief

Gezondheid als leidmotief richt de aandacht op hervorming van de huidige gezondheidszorg al vanaf de basis. Door de opleiding van artsen en andere zorgprofessionals in te richten vanuit het idee om mensen gezond te houden. En door een inhaalslag te maken in het ontwikkelen van generalistische expertise en de aanpak van multiproblematiek.

We hebben onze visie in 2015 uitgeschreven in een manifest en vijf thematische actieagenda’s over financiering, eHealth, sociaal domein, beroepen & opleidingen en kwaliteitsbeleid

Propositie

De visie en strategie van de Federatie voor Gezondheid zijn uitgewerkt in onze propositie. We zijn een publiek-private netwerkorganisatie die de beweging van nazorg naar voorzorg agendeert en faciliteert door de juiste systeemprikkels in te bouwen. Dat doen we met, voor en door de leden. Met licht leiderschap stimuleren we leden om vooral hun eigen ding te blijven doen, maar vragen we ze tegelijkertijd óók om hun activiteiten te laten bijdragen aan het geheel, de beweging van nazorg naar voorzorg. Zo geven we die samen concreet inhoud. De Federatie voor Gezondheid fungeert dan als een soort van add-on op bestaande organisaties, instituten en netwerken in de samenleving.