Bestuur

  • Lea Bouwmeester, voorzitter
  • Meijke van Herwijnen, penningmeester, directeur Visiom
  • drs. Patricia Heijdenrijk, bestuurslid, directeur Pharos
  • Ton Coenen, directeur / namens GGD GHOR Nederland
  • Wil van de Laar, bestuurslid, namens Actiz
  • dr. Peter van Dijken, bestuurslid, managing director Healthy Living, TNO
  • drs. Igor Ivakic, bestuurslid, directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • drs. Ivo van Dijk, bestuurslid, lid Raad van Bestuur ONVZ
  • Jan Peter Larsen, bestuurslid, CEO Almende Investments